Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Koordinacioni tim za izradu programa
kapitalnih investicija

Broj: 01-28-1142/17
Datum: 07.08.2017. godine

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijedloga projekata za izradu
Programa kapitalnih investicija općine Sapna

I PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA

Općina Sapna započela je aktivnosti na izradi petogodišnjeg Programa kapitalnih investicija za period 2016-2020. godina.

Cilj izrade programa kapitalnih investicija je brži i jači razvoj općine i poboljšanje standarda u sferi upravljanja javnim dobrima općine.

II PRAVO ZA PREDLAGANJE PROJEKATA

Pravo za predlaganje projekata za izradu Programa kapitalnih investicija općine Sapna imaju službe za upravu općine Sapna, mjesne zajednice, udruženja građana, poduzetnici, ostali subjekti i građani pojedinci sa prostora općine Sapna.

III NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Prijedlozi projekata dostavljaju se na utvrđenom obrascu, koji se može preuzeti na web stranici općine Sapna www.opcinasapna.ba, zatim u kancelariji broj 3 svakim radnim danom od 7:30 – 16:00 sati ili kod predsjednika mjesnih zajednica.
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Sapna.
Obrazac za podnošenje prijedloga za investiranje potrebno je popuniti i dostaviti najkasnije do 07.09.2017. godine. Prijedlozi se mogu dostaviti u koverti, na šalter broj 5 Centra za usluge građanima lično ili poštom na adresu: Općina Sapna, ul. 206. Viteške brigade bb, 75411 Sapna sa naznakom „Prijedlog projekta za izradu Programa kapitalnih investicija“. Na poleđini koverte je potrebno naznačiti ime ili naziv podnosioca prijedloga. Prijedlozi se mogu dostavljati i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..
Za dodatne informacije može se obratiti sekretaru Koordinacionog tima, na telefon broj 035/599-552, svakim radnim danom.

Dostavljeno:
1. Radio „Glas Drine“ Sapna
2. Web stranica općine Sapna
3. Oglasna tabla općine Sapna
4. A/a
                                                                                                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI
                                                                                                                                                                 KOORDINACIONOG TIMA

                                                                                                                                                                       Zudin Mahmutović