Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke nepredviđenih radova na projektu nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni, LOT 1 - građevinsko zanatski radovi, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.