Main menu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Sapna
Služba za privredu, budžet i finansije


Broj: 04-24-SL/17
Sapna: 29.08.2017. godine


Predmet: Obavijest za klijente - investitore


Na osnovu Obavijesti kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Poziva kantonima, općinskim i gradskim službama nadležnim za poslove poljoprivrede Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u skladu sa Zaključcima Parlamenta Federacije BiH donesenim na Tematskoj sjednici o stanju u poljoprivredi Federacije BiH, odnosno Zaključkom br. 3, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da „ prikupi informacije sa terena o investicijama u periodu od 2012.-2017. godine u poljoprivrednom sektoru Federacije BiH„ i o tome informiše Vladu Federacije BiH.

S tim u vezi, Ministarstvo je izradilo kratki anketni upitnik za nadležne općinske i gradske službe zadužene za poslove poljoprivrede koje će, u saradnji sa klijentima-investitorima, izvršiti njihovo popunjavanje.

Važno je napomenuti da sektor poljoprivrede obuhvaća ne samo primarnu poljoprivrednu proizvodnju nego i otkup, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, što je važno imati na umu prilikom popunjavanja anketnog upitnika.

Nadležne općinske i gradske službe su dužne dostaviti popunjene upitnike kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede najkasnije do 15.09.2017. godine, a kantonalna ministarstva će iste proslijediti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, najkasnije do 20.09.2017. godine.

U skladu sa navedenim zaključcima, podaci iz popunjenih upitnika će poslužiti Vladi Federacije BiH za planiranje sredstava za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede.

S tim u vezi, pozivamo klijente-investitore koji su u navedenom periodu izvršili investicije u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi i doradi poljoprivrednih proizvoda, da preuzmu anketni upitnik u centru za pružanje usluga građanima općine Sapna, šalter broj 4 ili na web adresi Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva www.fmpvs.gov.ba, isti popune i predaju nadležnoj općinskoj službi najkasnije do 14.09.2017.godine.

Predmetne investicije se odnose na: izgradnju štalskih objeka te investicija vezane za iste, kupovinu mehanizacije i priključnih strojeva u biljnoj proizvodnji, izgradnju objekata za prihvat, uzorkovanje, sušenje i skladištenje žitarica i uljarica, nabavku plastenika, podizanje višegodišnjih nasada voća, izgradnju sistema za navodnjavanje, zaštitu od grada, kiše i mraza, izgradnju objekata za proizvodnju gljiva, izgradnju skladišta i hladnjača kao i napavku opreme za iste, preradu mlijeka, mesa, ribe, voća, povrća te proizvodnju vina ili neku drugu investiju u poljoprivredi.

Sve dodatne informacije za predmetni Poziv te način popunjavanja anketnog upitnika, mogu se dobiti u nadležnoj Službi općine Sapna, odnosno u centru za pružanje usluga građanima općine Sapna, šalter broj 4.

                                                                                                                                                                                       RUKOVODILAC SLUŽBE
                                                                                                                                                                              POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

                                                                                                                                                                                     doc. dr. Nusret Hamidović