Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke na projektu ,,Nabavka i montaža video sistema u zgradi općine Sapna", kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.