Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke radova u projektu ,,Regulacija Barnog potoka u mjesnoj zajednici Kraljevići, općina Sapna, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.