Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke radova u projektu ,,Toplifikacija objekta sportske dvorane II faza - utopljavanje objekta sportske dvorane, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.