Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga na projektu „lzrada idejnog rješenja za izgradnju centralnog spomen obilježja pripadnicima Armije R BiH u Sapni", kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.