Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke za pružanje usluga „Vršenje nadzora nad izvođenjem hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselja općine Sapna“, kao i Odluku o izboru ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.