Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke „lzvođenje hidrogeoloških istražnih radova u cilju zahvatanja podzemnih voda za naselja općine Sapna“, kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.