Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga u predmetu „Vršenje nadzora na projektu nastavak izgradnje sportske dvorane u Sapni - ll faza", kao i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.