Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije puta Baljkovica - Tijanići - Novakovići, L=2,40 km", kao i Odluku o izboru ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.