Main menu

Obavještenje o rezultatu postupka javne nabavke usluga „lzrada Glavnog projekta centralnog spomen obilježja pripadnicima Armije RBiH u Sapni“, kao i Odluku o izboru ponuđača možete pogledati i preuzeti OVDJE.