Main menu

Obavještavaju se korisnici porodične i lične invalidnine i ostalih novčanih primanja iz reda boračke populacije (porodice šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi i dobitnici najvećih ratnih priznanja), da su, u skladu sa nalogom Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata obavezni najkasnije do 28.2.2018. godine dostaviti ovoj Službi trajne Izvode iz matične knjige rođenih. Izvode je potrebno dostaviti za sve korisnike prava.
Ova obaveza se ne odnosi na korisnike koji su upisani u matične knjige rođenih koje se vode u općini Sapna jer će za ove korisnike izvodi biti pribavljeni službenim putem.
Podsjećamo korisnike koji borave na području drugih općina/opština u BiH ili inostranstvu a korisnici su novčanih primanja kod ove Službe i koji do sada nisu dostavili izjave o identifikaciji odnosno potvrde o životu da isto učine u što kraćem roku. Izjave odnosno potvrde o životu dužni su dostavljati svakih 6 mjeseci.
U suprotnom će im biti obustavljena isplata novčanih primanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 035/599-548 ili neposredno u prostorijama općine Sapna, kancelarija broj 2.