Main menu

Komisija za statutarno-pravna pitanja, zaštitu ljudskih prava i pritužbe građana

• Albina Omerović - predsjednik
• Nešad Huremović - član
• Enes Omerović - član


Administrativna komisija

• Emir Junuzović - predsjednik
• Sabit Brđak - član
• Muhamed Nezirović - član


Komisija za povratak, razvoj i integraciju

• Rusmir Hasanović - predsjednik
• Mevludin Selimović - član
• Semir Ibrašević - član
• Hasan Hasanović - član
• Mina Smajlović - član


Komisija za izbor, imenovanja, odlikovanja i općinska priznanja

• Salim Husejnović - predsjednik
• Albina Omerović - član
• Hasudin Alić - član


Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade

• Seid Dedić - predsjednik
• Ševad Brzović - član
• Hanka Jukić - član
• Nusret Omerović - član
• Samira Suljić - član


Komisija za jednakopravnost spolova

• Nafa Omerović - predsjednik
• Hanka Jukić - član
• Ševad Brzović - član


Komisija za mjesne zajednice, saradnju sa općinama, i odnose sa vjerskim zajednicama

• Ismail Omerović - predsjednik
• Omer Muharemović - član
• Nafa Omerović - član


Komisija za društveni nadzor i odlučivanje u drugom stepenu

• Enes Omerović - predsjednik
• Emir Junuzović - član
• Mirhat Salihović - član


Komisija za branilačka pitanja

• Nurija Selimović - predsjednik
• Zekerijah Smajlović - član
• Hasan Ibrahimović - član


Komisija za planiranje opcinskog razvoja

• Edina Husić - predsjednik
• Ramo Suljić - član
• Seid Dedić - član
• Adis Kahrimanović - član
• Hasudin Alić - član


Komisija za praćenje primjene Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika-vijećnika Općinskog vijeća Sapna

• Semir Ibrašević - predsjednik
• Ramo Suljić - član
• Nešad Huremović - član
• Meris Ramić - član
• Damir Hasanović - član