Main menu

SEDMI SAZIV OPĆINSKOG VIJEĆA SAPNA (2020. - 2024. GODINA)

1.   Brđak Sabit, predsjedavajući
2.   Dedić Seid, dopredsjedavajući
3.   Alić Hasudin
4.   Brzović Ševad
5.   Hasanović Hasan
6.   Hasanović Rusmin
7.   Huremović Nešad
8.   Husić Edina
9.   Husejnović Salim
10. Ibrašević Semir
11. Jukić Hanka
12. Junuzović Emir
13. Kahrimanović Adis
14. Muharemović Omer
15. Nezirović Muhamed
16. Omerović Albina
17. Omerović Ismajil
18. Omerović Nafa
19. Selimović Nurija
20. Smajlović Zekerijah
21. Suljić Ramo

VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA SAPNA PO STRANAČKOJ PRIPADNOSTI

Pokret demokratske akcije (PDA)

1.   Alić Hasudin
2.   Omerović Albina
3.   Jukić Hanka
4.   Ibrašević Semir
5.   Selimović Nurija
6.   Suljić Ramo
7.   Junuzović Emir
8.   Nezirović Muhamed

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH)

1. Hasanović Rusmir
2. Hasanović Hasan
3. Husić Edina
4. Brzović Ševad
5. Kahrimanović Adis

Stranka demokratske akcije (SDA)

1. Husejnović Salim
2. Omerović Nafa
3. Dedić Seid 
4. Smajlović Zekerijah

Demokratska fronta (DF)

1. Brđak Sabit
2. Omerović Ismajil

Savez za bolju budućnost (SBB)

1. Huremović Nešad

Socijaldemokratska partija (SDP)

1. Muharemović Omer