Main menu

U organizacionoj strukturi Općine funkcioniraju četiri službe sa specifičnim oblastima djelovanja, obavezama i odgovornostima prema građanima.