Main menu

Nadležnosti službe

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove u okviru svoje nadležnosti vrši slijedeće poslove:

- izvršava i obezbjeđuje sprovođenje zakona  i drugih propisa nadležnih organa i institucija BiH, Federacije BiH, Kantona i Općine iz oblasti  urbanizma, stambeno-komunalnih, imovinsko-pravnih i geodetskih poslova u okviru svoje nadležnosti,

- provodi utvrđenu politiku iz svoje oblasti, ukazuje na stanje i pojave od značaja za provođenje te politike i predlaže odgovarajuće mjere,

- rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija,

- vrši prikupljanje i obradu podataka iz svoje nadležnosti,

- provodi zakonom propisan postupak za donošenje planova prostornog uređenja, razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije,

- planira i realizuje programe prostornog uređenja,

- prati stanje u komunalnoj, stambenoj i oblasti zaštite čovjekove okoline,

- vrši nadzor nad provođenjem planova i programa obavljanja komunalne djelatnosti i zajedničke komunalne potrošnje,

- rješava predmete u vezi imovinsko-pravnih odnosa iz svoje nadležnosti,

- rješava predmete u vezi održavanja premjera katastra zemljišta i zgrada,

- radi na izradi, obnovi i održavanju premjera i katastra zemljišta, podzemnih instalacija i zgrada, katastra komunalnih uređaja, utvrđuje promjene nastale na zemljištu, objektima i komunalnim uređajima,

- provodi promjene u katastarskom operatu,

- izdaje izvode i prepise iz katastra zemljišta, katastra nekretina,

- utvrđuje status raseljenih lica i izbjeglica, registruje ih, vodi osnovnu evidenciju i brine o ostvarivanju prava u skladu sa propisima iz njihovog statusa,

- priprema izradu prijedloga rješenja i odluka za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika iz svoje nadležnosti,

- daje prijedlog za preduzimanje odgovarajućih mjera iz svoje oblasti i učestvuje u izradi informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,

- vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti građenja i komunalne inspekcije,

- vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Rukovođenje službom

Službom za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove  rukovodi pomoćnik općinskog načelnika Fehrudin Selimović, dipl. ing. građ.

Kontak

Kontakt telefoni su: 035/599-530 i 035/599-558.

Fax: 035/599-555 i 035/599-554

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Propisi iz  oblasti urbanizma, stambeno-komunalnih, imovinsko-pravnih i geodetskih poslova

Odluka o komunalnim taksama