Main menu

Upriličen prijem mladih sapanjskih karatista

Načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović upriličio je prijem i uručio skromne poklone za karatiste sa prostora općine Sapna i njihovog trenera Enesa Hasanovića, koji su kao članovi karate kluba „Bosna“ Kalesija protekle godine ostvarili zapažene rezultate.
Karate klub „Bosna“ Kalesija, u okviru svog programskog djelovanja, vrši omasovljavanje ovog sporta. S tim ciljem, prije nešto više od godinu dana formirana je sekcija Sapna koju čini nekoliko dječaka i djevojčica sa prostora naše općine i koji su već u prvoj godini treniranja ostvarili veoma zapažen napredak i takmičarske rezultate.
Općinski načelnik Zudin Mahmutović još jednom je istakao svoje opredjeljenje da pruži podršku razvoju sporta na ovim prostorima uz nadu da će se skorim završetkom radova na sportskoj dvorani, stvoriti uslovi za formiranje karate kluba sa sjedištem u Sapni što bi dovelo do omasovljavanja i veće popularnosti ovog sporta na prostorima općine Sapna.
    
  

Potpisan Ugovor za nastavak radova na sportskoj dvorani

Danas je u kabinetu Općinskog načelnika potpisan Ugovor o izvođenju radova na nastavku izgradnje sportske dvorane u Sapni, II faza. 
Ugovor je u ime Općine Sapna, kao investitora, potpisao Općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime izvođača radova Topčagić Hasan, direktor preduzeća Džena d.o.o. Gradačac.
U nastavku izgradnje sportske dvorane u Sapni bit će izvedeni bravarski, keramičarski i kamenorezački radovi, kao i ugradnja elektroinstalacija, gromobranskih instalacija, protupožarne zaštite, telefonskih i TV instalacija, vatrodojava i hidroinstalacija te radovi na dijelu vanjskog uređenja objekta sportske dvorane.
Ukupna cijena ugovorenih radova iznosi 159.182,48 KM, a rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođena izvođača u posao.
Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 150.000,00 KM obezbijeđena su iz Budžeta Vlade Federacije BiH, odnosno Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica a ostatak iz Budžeta Općine Sapna.
   
 

Održana vanredna sjednica općinskog vijeća Sapna

Općinsko vijeće Sapna danas je održalo svoju prvu vanrednu sjednicu na kojoj se raspravljalo o samo jednoj tački dnevnog reda i to o problemu snabdijevanja električnom energijom općine Sapna.
Uvodno izlaganje iznio je općinski načelnik Zudin Mahmutović koji je iskazao svoje lično nezadovoljstvo te prenio ogorčenje građana čestim nenajavljenim i neplanskim prekidima u napajanju električnom energijom područja općine Sapna, posebno u vrijeme praznika. Posebno se to odnosi na posljednji slučaj kada su tokom novogodišnje noći područja općina Sapna i Teočak bili u totalnom mraku. Također, općinski načelnik je kritikovao nadležne iz JP Elektroprivreda BiH, jer nisu u optimalnom roku otklonili kvar i nisu našli za shodno da se stanovništvu općina Sapna i Teočak uputi bar izvinjenje i obrazloženje zbog nenajavljenog nestanka električne energije. Iako lokalna vlast nema nikakve ingerencije nad elektroenergetskim sektorom, niti ima bilo kakve tehničke odgovornosti zbog ovog incidenta, općinski načelnik je u svoje ime i u ime lokalne administracije uputio izvinjenje građanima općine Sapna a posebno građanima koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, koji su za vrijeme praznika prešli i po hiljadu kilometara kako bi bili sa svojom rodbinom i prijateljima.
Vanrednoj sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali i predstavnici JP Elektroprivreda BiH, a vijećnicima se obratio tehnički direktor Elektrodistribucije Tuzla Besim Imamović koji je kazao da razumije iskazano nezadovoljstvo građana, te da JP Elektroprivreda BiH preuzima svu odgovornost zbog nastale situacije. Također je kazao da je neophodna bolja komunikacija između nadležnih u Elektrodistribuciji i lokalne zajednice te da je neophodno iznaći načine za alternativno napajanje električnom energijom kako ubuduće nebi dolazilo do dužih prekida u slučaju istih ili sličnih kvarova.
U raspravi je učestovalo nekoliko vijećnika i gostiju nakon čega je Kolegij općinskog vijeća predložio a vijećnici većinom glasova usvojili Zaključak:
1. Općinsko vijeća Sapna izražava nezadovoljstvo snabdjevanjem električnom energijom građana općine Sapna posebno u vrijeme praznika (međunarodnih, državnih i vjerskih), te osuđuje neodgovorno ponašanje JP Elektroprivreda BiH prema građanima općine Sapna.
2. Tražimo od JP Elektroprivreda BiH da pokrene postupak protiv lica koja su odgovorna za nestanak električne energije u vrijeme praznika kao i za kašnjenje u intervenciji otklanjanja kvarova.
3. Općinsko vijeća Sapna insistira na kakrovskoj popuni uposlenika koji su sa prostora općine Sapna i tehničkoj opremljenosti u Elektrodistribuciji Tuzla – Poslovnica Sapna, tako da mogu u svakom trenutku adekvatno intervenisati u redovnim i vanrednim situacijama.
4. Tražimo od JP Elektroprivreda BiH da distibutivnu mrežu općine Sapna dovede u stanje koje može zadovoljiti potrebe potrošača te da obezbijedi alternativni izvor napajanja električnom energijom i time otkloni mogućnost čestih prekida u snabdijevanju električnom energiom.
    
    
    
 

Čestitka povodom pravoslavnog Božića

Povodom pravoslavnog praznika Božića, svim građanima Bosne i Hercegovine, koji proslavljaju ovaj praznik, općinski načelnik Zudin Mahmutović i predsjedavajući Općinskog vijeća Fedahija Ahmetović uputili su zajedničku čestitku u kojoj se kaže: „Svim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti u našoj zajedničkoj domovini BiH upućujemo najiskrenije čestitke u želji da blagdane Božića obilježite u radosti, sreći, dobrom zdravlju, blagostanju i lijepom raspoloženju, a radosti Božića podijelite sa svojom porodicom, rodbinom, prijateljima.“

Općinski načelnik: Zudin Mahmutović
Predsjedavajući Općinskog vijeća: Fedahija Ahmetović

Zakazana vanredna sjednica Općinskog vijeća

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović za ponedeljak 08. januara 2018.godine, u 12,00 sati, zakazao je prvu vanrednu sjednicu Općinskog vijeća Sapna na kojoj će se razmatrati samo jedna tačka dnevnog reda i to problem snabdjevanja električnom energijom općine Sapna.
Planirano je da uvodno izlaganje iznese općinski načelnik Zudin Mahmutović nakon čega bi se trebli obratiti i predstavnici JP Elektroprivreda BiH a potom će uslijediti rasprava po pitanju kvalitete isporuke električne energije građanima općine Sapna.