Main menu

Završena sanacija lokalnog puta na Gaju

U sapanjskom naselju Gaj jučer su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju lokalnog puta koji ovo naselje povezuje sa Vitinicom, a koji je oštećen tokom prirodne nesreće, koja je zadesila prostore općine Sapna u ljeto 2013. godine.
Vrijednost projekta sa obračunatim PDV-om iznosi 37.034,01 KM i finansira se sredstvima Kantonalne uprave civilne zaštite namjenjenim za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodnih nesreća. 
 
    

    

 

Potpisan ugovor za sanaciju lokalnog puta u MZ Kraljevići

Nakon provedenog postupka javne nabavke, danas je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji oštećenih lokalnih puteva izazvanih poplavama i klizištima u 2023. godini, odnosno sanaciji lokalnog puta Suplešće - Potkojnica - Kic u MZ Kraljevići.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Hajrudin Imširović direktor d.o.o. „Izgradnja“ Teočak u ime izvođača radova.
Vrijednost navedenog projekta sa obračunatim PDV-om iznosi 133.351,34 KM a finansira se ličnim učešćem građana u iznosu od 69.227,04 KM te sredstvima Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla u iznosu od 64.124,30 KM.
Rok za izvođenje radova iznosi 75 (sedamdesetpet) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. 
 

U Vitinici u toku završni radovi na sanaciji lokalnog puta

Ovih dana u toku su završni radovi III-faze sanacije lokalnog puta u MZ Vitinica, dionica od naselja Han prema centralnom dijelu ove mjesne zajednice, odnosno prema školi, u dužini od oko 860 m.
U prvoj fazi radova koja je završena prošle godine izgrađen je kolektor oborinskih voda čime su onemogućena oštećenje kolovoza usljed većih padavina dok se u drugoj faza radilo na proširenju kolovoza i izgradnji pješačke staze s čim je sigurnost učesnika u saobraćaju, posebno učenika područne osnovne škole u Vitinici, znatno poboljšana.
U trećoj i završnoj fazi radova čiji završetak se očekuje tokom dana, vrši se prostirka asfaltne podloge a centralni dio Vitinice će dobiti modernu saobraćajnicu koja će znatno olakšati saobraćajnu komunikaciju građana ove mjesne zajednice ali i mještana Kovačevića te povratničkih mjesta Jusići i Kozluk.
Treću fazu radova, kao i prethodne dvije faze, izvodi građevinsko preduzeće d.o.o. „Izgradnja“ Teočak. Ukupna vrijednost projekta iznosi 617.888,30 KM a sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 320.152,26 KM obezbjedila je Vlada Tuzlanskog kantona, dok je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u realizaciji ovog projekta učestvovala sa 199.927,00 KM a Fond za povratak pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH sa 97.709,04 KM. 
 
   
 

    

Prilog: video

Potpisan ugovor za sanaciju lokalnih puteva u MZ Međeđa

Nakon provedenog postupka javne nabavke, danas je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o sanaciji oštećenih lokalnih puteva izazvanih poplavama i klizištima u 2023. godini, odnosno sanaciji dijela lokalnog puta Sapna - Kobilići - Međeđa - Mramorovi na lokaciji Painuša i Durakovići u MZ Međeđa.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Hajrudin Imširović direktor d.o.o. „Izgradnja“ Teočak u ime izvođača radova.
Vrijednost navedenog projekta sa obračunatim PDV-om iznosi 84.427,21 KM i finansira se sredstvima Vlade Tuzlanskog kantona.
Rok za izvođenje radova iznosi 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. 
 

 

Godišnjica pogibije heroja Mehdina Hodžića i Završna akademija manifestacije „Dani odbrane Sapne“

Prigodnim programom uz prisustvo velikog broja zvanica iz društveno-političkog života, građana i saboraca, u petak je u Zaseoku obilježena 32. godišnjica pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Mehdina Hodžića i Dan MZ Zaseok.
Mnogobrojne delegacije položele su cvijeće i odale dužno poštovanje na spomen-obilježju poginulom pripadnicima Armije RBiH u Zaseoku i na spomen-obilježju podignutom na mjestu pogibije heroja Mehdina Hodžića, na kojem je pročitan i prigodan referat o odbrani ovog mjesta tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.
Obavljen je i obilazak šehidskog mezarja gdje je također izvršeno polaganje cvijeća te učenje fatihe za duše boraca Armije RBiH koji su poginuli u ovom mjestu.
Također, brojne delegacije iz društveno-političkog života, boračkih organizacija i građana, polaganjem cvijeća na centralnom spomen-obilježju u Sapni te učenjem fatihe odale su dužno poštovanje svim šehidima, poginulim i umrlim borcima Armije RBiH sa ovih prostora.
Završna akademija manifestacije "Dani odbrane Sapne" održana je u sapanjskoj sportskoj dvorani. Skupu su prisustvovale mnogobrojne delegacije među kojima su bili predstavnici Vlade TK-a, Skupštine TK-a, koordinacije boračkih saveza TK-a, predstavnici mnogobrojnih boračkih udruženja iz Sapne, Zvornika, Kalesije, te mnogobrojni građani naše općine.
Prisutnima se u ime domaćina obratio načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, ministrica za boračka pitanja TK-a Senada Dizdarević te predstavnici koordinacije boračkih saveza TK-a i boračkih organizacija sa prostora općine Sapna koji su istakli važnost obilježavanja datuma i događaja iz odbrambeno-oslobodilačkog rata i njegovanja kulture sjećanja na bosanske heroje. Upriličen je i omladinski defile sa zastavama ratnih jedinica sa ovih prostora a u kulturno-zabavnom djelu programa prisutnima se predstavio VIS Merak Sapna sa nekoliko patriotskih kompozicija.