Main menu

Upriličen prijem za pripravnike

Općinski načelnik Zudin Mahmutović u svom kabinetu upriličio je prijem pripravnika koji su nakon uspješnog završetka VII stepena stručne spreme, aplicirali na Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno odrađivanje pripravničkog staža na volonterskoj osnovi. 

Načelnik je upoznao prisutne da svi kandidati zadovoljavaju kriterije propisane Pravilnikom i da u narednom periodu predstoje proceduralni poslovi oko raspoređivanja pripravnika a potom i potpisivanje ugovora.
Pripravnici su uglavnom izrazili želju za stručnim osposobljavanjem na volonterskoj osnovi u MUP-u TK-a, JU Centar za socijalni rad, organu uprave Općine Sapna i JU OŠ "Sapna".

  

Snimanje TV reportaže o Sapni

Jučer je na prostorima općine Sapna boravila televizijska ekipa RTV TK, a povod je bio snimanje televizijske reportaže o institucijama, kulturno-sportskim kolektivima i dešavanjima na prostoru naše općine.

Snimljeni su prilozi i prikupljene informacije o dosadašnjem radu i daljim planovima djelovanja organa uprave Općine Sapna, JU Osnovna škola „Sapna“, OKI Drina Sapna, VIS Merak Sapna, kao i o drugim ustanovama i zanimljivim sadržajima.
Raportaža bi se trebala emitovati na RTV TK-a, tokom iduće sedmice.

 

Radni sastanak sa predstavnicima organizacije World Vision BiH

Protekle sedmice u zgradi općine Sapna, održan je radni sastanak sa direktorom JU OŠ „Sapna“ i predstavnicima organizacije World Vision BiH na kojem se razgovaralo o pripremama za implementaciju novog projekta ove organizacije pod nazivom „Sigurne škole u BiH - škole skrojene za sigurno djetinjstvo“.

Projekat ima za cilj da pruži podršku školama u razvijanju planova za postupanje i odgovor na katastrofe uzrokovane prirodnim i drugim opasnostima kao i primjenu mjera predviđenih tim planovima koje će biti usklađene sa općinskim planovima za smanjenje rizika od katastrofa.
Ovim projektom bi postojeći školski kapaciteti (ljudski i tehnički) bili unaprijeđeni kako bi se osposobili da efikasno odgovore na katastrofe, koristeći stečena znanja i materijalna sredstva obezbjeđena kroz projekat. Vrijednost ovog projekta bi iznosila do 5.000 eura.

  

Intenzivirani radovi na dionici Sapna - Rastošnica

U toku su intenzivni radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Zvornik - Priboj, odnosno dionici koja povezuje Sapnu sa Rastošnicom i dalje prema Teočaku. Radove na 900 metara dugoj dionici izvodi preduzeće „Izgradnja“ d.o.o Teočak. 

U skladu sa izmjenom glavnog projekta, izvršeno je i iskoličavanje osovine puta i eksproprijacionog pojasa u dijelu ostatka putne komunikacije u dužini od oko 2.000 metara, čiji bi nastavak rekonstrukcije trebao uslijediti odmah po završetku već započetog dijela trase, čime će se izbjeći neke od dosadašnjih oštrih krivina a put ispraviti i skratiti.
Prema ranijim najavama iz JU Direkcije regionalnih cesta TK-a, završetak radova na rekonstrukciji cijele dionice puta od Goduša do Rastošnice mogao bi se očekivati do kraja 2018. godine.

 

  

Počeli radovi na unutrašnjem uređenju sportske dvorane

Ovih dana počelo je izvođenje radova na unutrašnjem uređenju sportske dvorane u Sapni. Radove čija vrijednost iznosi 234.961,74 KM izvodi preduzeće KRISTAL d.o.o. Živinice, a rok za završetak istih je 90 dana.