Main menu

Počelo obilježavanje 27. godišnjice 206. viteške brdske brigade

Obilaskom određenog broja porodica iz reda boračke populacije danas je počelo obilježavanje 27. godišnjice 206. viteške brdske brigade Zvornik koja je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine branila i odbranila slobodne zvorničke teritorije odnosno, današnje područje općine Sapna. 
Program obilježavanja nastavlja se i narednih dana a sutra je planirano da predstavnici općine Sapna, Medžlisa islamske zajednice Zvornik i boračkih organizacija, obiđu i polože cvijeće na spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije RBiH na području opštine Zvornik i to u Novom Selu, Liplju, Kamenici i Kula Gradu.
Obilazak i polaganje cvijeća na spomen obilježjima u svim mjesnim zajednicama općine Sapna predviđen je za četvrtak.
U petak 28. februara, prije džuma namaza u svim džamijama na prostoru Medžlisa IZ Zvornik biće proučen Jasin a tokom džuma namaza održaće se jedinstvena hutba posvećena 206. viteškoj brigadi i Danu nezavisnosti BiH.
Također u petak, sa početkom u 14,00 h sati, održaće se i svečana sjednica općinskog vijeća Sapna posvećena godišnjici 206. viteške brdske brigade i Danu nezavisnosti BiH.
 
246. viteška brdska brigada je tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu djelovala u sastavu 2. korpusa Armije RBiH. Komanda brigade bila je u Sapni, a zona odgovornosti pokrivala je čitavu slobodnu zvorničku teritoriju.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini, na slobodnim zvorničkim teritorijama formiran je Općinski štab TO BiH a na području naseljenih mjesta Sapna i Kamenica djelovali su rejonski štabovi TO. Usljed teritorijalnog diskontinuiteta slobodnih zvorničkih teritorija javljale su se velike poteškoće u funkcionisanju odbrane. Sa ciljem otklanjanja ovih poteškoća i uvezivanja tj. lakšeg funkcionisanja sistema rukovođenja i komandovanja, naredbom komandanta 2. korpusa, od već formiranih jedinica TO općine Zvornik 28. februara 1993. godine formirana je 206. brdska brigada.
Kroz borbena dejstva izvođena još od aprila 1992. godine i iskazanu efikasnost, brigadi je prvo dodijeljen počasni naziv slavna, a onda i naziv viteška. U julu 1994. godine brigada je preimenovana iz 206. u 246. brigadu.
Sa ciljem formiranja elitne manevarske jedinice, koja bi izvršavala borbene zadatke širom Bosne i Hercegovine, od najelitnijih jedinica ove brigade 28. augusta 1994. godine formirana je 242. muslimanska zvornička lahka brigada koja stapanjem 24. u 28. diviziju, nakon proboja 28. divizije iz Srebrenice ka slobodnoj teritoriji, dobija ime 282. viteška brdska brigada "Mehdin Hodžić".
Među najznačajnije uspjehe brigade ubrajaju se oslobođenje Sapne 6. maja 1992. godine, odbrana Zaseoka i zarobljavanje prvog tenka u Bosni i Hercegovini 10. maja 1992. godine, odbrana Vitinice i Kovačevića u junu 1992. godine, sadjejstvo jedinica u oslobađanju novih teritorija i deblokadi Teočaka od jula do septembra 1992. godine, odbrana Kovačevića 22. marta 1993. godine, ovladavanje Banj brdom u sadjejstvu sa 1. teočanskom brigadom 21. aprila 1993. godine, slamanje neprijateljskih ofanziva „Seminar“ krajem 1993. godine te „Čekić i nakovanj“ u maju 1995. godine.
Jedinice brigade pomogle su pri proboju 28. divizije iz Srebrenice sredinom jula 1995. godine a ratovale su i na brčanskom, gradačačkom, banovićkom, vozućkom i vareškom ratištu. Ove brigade dale su i doprinos tokom borbi za Lisaču u novembru 1994. godine, kao i prilikom borbi u rejonu Zeline i Visa na kalesijskom ratištu u junu 1995. godine.
Kroz brigadu je prošlo oko 3.000, a kraj rata dočekala je sa 2.200 boraca od kojih su 372 poginula borca dok je ranjeno 330 boraca.
 

Počeli radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora u MZ Vitinica

Protekle sedmice počeli su radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda za naselja Han, Kolonija, Džakić, Selimovići II, Fatići, Rizvanovići i Brđaci u MZ Vitinica.
Radi se o prvom dijelu projekta izgradnje kanalizacionog kolektora u MZ Vitinica čijom će se izgradnjom na jedinstven i ekološki prihvatljiv način riješiti odvodnja otpadnih voda iz sekundarnih kanalizacionih mreža ovih naselja.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 331.617,82 KM a veći dio sredstava za realizaciju ovih projekta, odnosno 315.862,78 KM obezbijeđen je putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, dok je ostatak u iznosu od 15.755,04 KM obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna.
Radove čiji je rok završetka 90 dana, izvodi građevinsko preduzeće d.o.o. Izgradnja Teočak.
    
   
Prilog: video 
 
 

Potpisan ugovor za stambeno zbrinjavanje Roma na području općine Sapna

Nakon provedenog postupka javne nabavke, u kabinetu općinskog načelnika, potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji i sanaciji kuća za potrebe stembenog zbrinjavanja Roma na području općine Sapna.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa PDV-om iznosi 101.614,50 KM a veći dio sredstava za realizaciju ovih projekta, odnosno 100.000,00 KM obezbjeđen je putem Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok je ostatak u iznosu od 1.614,50 KM obezbijeđen iz budžeta Općine Sapna. Općina Sapna također se obavezala obezbijediti i finansirati troškove vršenja nadzora nad realizacijom ovog projekta.
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te Aid Helač direktor DINAMICO d.o.o. Kalesija u ime izvođača radova.
Rok za završetak radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Radi se o izgradnji jedne i sanaciji dvije stambene jedinice za pripadnike romske populacije koje su izabrane po ranije raspisanom javnom pozivu.

Renomirani BH brend u Sapni uskoro otvara proizvodni pogon

Nakon dugotrajnih dogovora i priprema, te obezbjeđivanja adekvatnog prostora, jučer je u Sapni održan sastanak predstavnika renomiranog bosanskohercegovačkog proizvođača sportske opreme Number1 (No1) čije je glavno sjedište u Travniku sa predstavnicima općinske vlasti i zainteresovanim uposlenicima.
Naime, završetkom radova na višenamjenskom objektu, Kulturno sportsko rekreacionom centru „Johak“ u Sapni, u čijem sastavu se nalazi i poslovni prostor pogodan za proizvodnu djelatnost, stvoreni su uslove za dugo najavljivano otvaranje novog pogona proizvodnje najpoznatijeg BH proizvođača sportske opreme Number 1 (No1).
Općinski načelnik Zudin Mahmutović i vlasnik ovog preduzeća, poznati biznismen porijeklom iz Sapne Nihad Selimović, odavno su dogovorili otvaranje jednog proizvodnog pogona na ovim prostorima ali zbog nedostatka adekvatnog objekta realizacija ovog dogovora je čekala sve do sada.
Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici preduzeća Number 1 (No1) direktor Edin Goran, te Maid Omerović i Aljo Delić, koji su sa preko 80 potencijalnih uposlenika održali sastanak na kojem su prezentirali preduzeće, planove i početne uslove rada.
Prisutni su imali priliku obići prostorije budućeg proizvodnog pogona te se informisati o svim pitanjima u oblasti prava i obaveza iz radnog odnosa.
„Dogovorena obaveza općine bila je da obezbijedi adekvatan prostor i organizuje susret poslodavca i potencionalnih uposlenika. Konačno, nakon tri godine, mogu reći da je poslodavac tu, da je spreman da investira u Sapni ali mi je također bitno što vidim da ima zainteresovanih ljudi, u ovom slučaju žena, za rad. Drago mi je što vas vidim danas ovdje u ovolikom broju, drago mi je što je poslodavac zainteresovan da svi dobijete posao, tako da kada počne ovaj pogon sa radom, meni kao načelniku taj će dan biti nešto najbolje što mi se desilo za vrijeme mog mandata. Svi oni koji imaju dobru želju i volju da rade, uvjeren sam da će i dobiti posao,“ kazao je u svom obraćanju prisutnima općinski načelnik Zudin Mahmutović.
Kako su istakli predstavnici preduzeća Number 1 (No1), do kraja ovog mjeseca obaviće se sve pripreme za početak proizvodnje što podrazumijeva instaliranje mašina i radnih stolova te druge organizacione poslove a već početkom februara počet će obuka uposlenika koja će trajati u zavisnosti od potrebe uposlenika. Obzirom da među zainteresovanim uposlenicima već ima onih koji imaju radno iskustvo na ovim poslovima, poslodavac očekuje da bi se prvi gotovi proizvodi iz ovog novog pogona na tržištu mogli naći već sredinom narednog mjeseca.
Prvobitan plan preduzeća je obučiti i osposobiti najmanje 40 uposlenika a već na proljeće proširiti proizvodnju te uposliti i sve druge zainteresovane radnike.
Za eventualno proširenje proizvodnje Općina Sapna je spremna osposobiti i staviti na raspolaganje prostorije koji se nalaze u sklopu objekata mjesnih zajednica Međeđa i Kovačevići koji će svojim dimenzijama i uslovima sigurno zadovoljavati potrebe poslodavca i proizvodnje.
Preduzeće Number 1 (No1) je najpoznatiji bosanskohercegovački proizvođač sportske opreme, koji oprema rukometnu i odbojkašku reprezentaciju BiH, te brojne sportske klubove i pojedince a svojim kvalitetom zadovoljava svjetske standarde sportske opreme.
    
    
    
 
 
 

Božićna čestitka općinskog načelnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Pravoslavnim vjernicima, upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Božića uz želju da mir ovog praznika uđe u svako srce i svaki dom i podari zdravlje, sreću i blagostanje.
 
Predsjedavajući Općinskog vijeća Fedahija Ahmetović, s.r.
Općinski načelnik Zudin Mahmutović, s.r.