Main menu

Potpisani ugovori o stipendiranju

U kabinetu načelnika Općine Sapna danas je upriličeno potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije OŠ „Sapna“ i MSŠ Sapna, a koji su zadovoljili uslove ranije raspisanog konkursa.
Općina Sapna je ove godine planirala dodjelu 21 stipendije, ali su 14 studenata i 2 učeninika generacije ispunjavali uslove konkursa.
Razlog manjeg broja stipendista od planiranog je što je veći broj studenata sa naše općine ovo pravo ostvario putem Ministarstva za boračka pitanja TK-a ili po nekom drugom osnovu.
Visina stipendije na godišnjem nivou iznosi 800,00 KM i biće raspoređena na 10 jednakih mjesečnih rata.
 
   

Općina Sapna od 2018. godine prelazi na trezorski sistem poslovanja

U sali za sjednice Općinskog vijeća Sapna, jučer je na inicijativu općinskih službi nadležnih za društvene djelatnosti i finansije, održan sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica općine Sapna na temu trezorskog poslovanja.
Na tom sastanku predstavnici mjesnih zajednica su upoznati sa novim načinom finansijskog poslovanja na koji Općina Sapna prelazi od početka 2018. godine, te su im date detaljne upute o finansijskom poslovanju i načinu izrade finansijskih planova.
Na sastanku je naglašeno da su mjesne zajednice obavezne do 04.08.2017. godine sačiniti finansijske planove za 2018. godinu, kako bi se isti mogli planirati i u Budžetu općine Sapna.
Trezorskim načinom poslovanja sve transakcije mjesnih zajednica će se po njihovom nalogu vršiti direktno iz Budžeta općine čime mjesne zajednice neće više biti u obavezi voditi finansijske knjige i raditi finansijske izvještaje jer će to za njih raditi općinska služba nadležna za finansije.
 
 

Završeni radovi na asfaltiranju puta u Selimovićima

Završeni su radovi na rekonstrukciji dijela puta u naselju Selimovići u mjesnoj zajednici Vitinica. Vrijednost radova na ovoj dionici puta u dužini od oko 100 metara je 18.575,47 KM, a investitor je bila Općina Sapna. 
Radi se o dionici puta koja zbog klizišta koje se nalazilo u neposrednoj blizini, nije bila završena 2015. godine kada je rađena rekonstrukcija dionice od naselja Selimovići do naselja Krstac.
Završetkom i ove dionice kompletirana je rekonstrukcija trase lokalnog puta od centra Vitinice preko Selimovića i Mahmutovića pa do naselja Krstac u dužini od 1.900 metara.
 
  
 
  

Svečano otvorena renovirana poslovnica BH Pošte

U Sapni je danas svečano otvorena renovirana poslovnica JP BH Pošte. Presjecanjem vrpce novu poslovnicu BH Pošte otvorili su član Uprave i izvršni direktor Sektora za poštanski promet BH Pošte Neziran Đogo i načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović.
Novootvorena poslovnica je moderno opremljena sa kapacitetom da udovolji svim potrebama poštanskog saobraćaja istakao je direktor Neziran Đogo. On se ujedno zahvalio općinskom načelniku na pomoći koju je Općina Sapna pružila prilikom realizacije ovog projekta. Prestavnici BH Pošte iskoristili su priliku da promovišu i novu uslugu BH PostExpress, koja građanima omogućava najkraći rok prijenosa pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju.
Općinski načelnik Zudin Mahmutović zahvalio se prestavnicima JP BH Pošte koji su prepoznali potrebe građana općine Sapna te investirali u izgradnju ovog modernog i savremeno opremljenog objekta, te na taj način građanima olakšali korištenje poštanskih usluga.
Vrijednost ove investicije iznosila je preko 100.000,00 KM a realizirana je iz ličnih sredstava JP BH Pošte.
Poslovnica BH Pošte u Sapni trenutno upošljava 2 radnika, a u skorije vrijeme će biti uposlen još jedan radnik.
 
 
  
 
 
 
 

Potpisani ugovori o sufinansiranju sportskih kolektiva

Danas je u Kabinetu općinskog načelnika obavljeno potpisivanje ugovora o finansiranju, odnosno sufinansiranju projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po Javnom pozivu u 2017. godini.
Odlukom općinskog načelnika, a na prijedlog komisije, za projekte nevladinih/neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i sporta, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM, a ista su raspodjeljena za sufinansiranje projekta „Takmičenje u međuopćinskoj ligi TK“ Fudbalskog kluba „Sapna“ iz Sapne u iznosu od 8.000,00 KM i projekta „Takmičenje u Premijer ligi, učešće na međunarodnim i domaćim turnirima“ Odbojkaškog kluba invalida „Drina“ Sapna u iznosu od 5.000,00 KM.
U ime FK „Sapna“, ugovor je potpisao predsjednik uprave kluba Hasan Gazibegović, a u ime OKI „Drina“ sekretar i menadžer Ejub Mehmedović.
Svečanom činu potpisivanja ugovora u ime Općine Sapna prisustvovao je savjetnik općinskog načelnika Ismet Omerović.