Main menu

Održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na današnjoj 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna vjećnici su usvojili Godišnji obračun (završni račun) i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Sapna za 2017. godinu, kao i izvještaje o radu Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu Općine Sapna za prethodnu godinu.
Usvojena je i Odluka o određivanju naknade za rad predsjednika / sekretara mjesnih zajednica na područja općine Sapna te Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje naziva sportskih objekata i sportskih poligona na području općine Sapna.
Vijećnici su razmatrali i usvojili izvještaje o radu za 2017. godinu JZU Dom zdravlja Sapna, JU Centar za socijalni rad Sapna i izvještaje o radu upravnih odbora ovih ustanova, kao i izvještaje o radu Općinske izborne komisije Sapna i boračkih organizacija sa prostora općine Sapna.
Na današnjoj sjednici su usvojene informacije o radu Općinskog suda Kalesija i Policijske stanice Sapna za 2017. godinu, kao i informacija o korištenju taxi stajališta na prostoru općine Sapna.
Provedena je i javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina Tuzlanskog kantona a dato je i mišljenje na inicijativu oslobađanja od plaćanja poreza na promet i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina Tuzlanskog kantona.
U političkom smislu današnju sjednicu okarakterisao je i zvanični prelazak svih vijećnika Stranke demokratske akcije u Klub vijećnika Pokreta demokratske akcije, tako da ovaj novoformirani politički subjekt sada ima većinu u Općinskom vijeću Sapna.
       
  

Počeli radovi na rekonstrukciji i proširenju lokalnog puta Sapna - Vitinica

Jučer su počeli radovi na rekonstrukciji i proširenju lokalnog puta Sapna - Vitinica, dionica od naselja Džakić do naselja Han, u dužini od oko 600 metara.
Radove čija ugovorena vrijednost iznosi 60.370,77 KM izvodi Izgradnja iz Teočaka a rok za završetak radova je 30 dana.
Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su u skaldu sa Sporazumom o saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fonda za povratak i Općine Sapna, koji je potpisan tokom prošle godine.
 
 
 
 
  
 

Potpisani ugovori o sufinansiranju sportskih kolektiva u 2018. godini

Jučer je u kabinetu općinskog načelnika obavljeno potpisivanje Ugovora o finansiranju odnosno sufinansiranju projekata nevladinih/neprofitnih organizacija prispjelih po Javnom pozivu u 2018. godini.
Odlukom općinskog načelnika a na prijedlog komisije, za projekte nevladinih/neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i sporta odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM a ista su raspodijeljena za sufinansiranje projekta „Takmičenje u međuopćinskoj ligi TK“ Fudbalskog kluba „Sapna“ iz Sapne u iznosu od 8.000,00 KM i projekta „Takmičenje u Premijer ligi BiH u sjedećoj odbojci“ Odbojkaškog kluba invalida „Drina“ Sapna u iznosu od 4.000,00 KM.
U ime Općine Sapna ugovor je potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime FK „Sapna“, predsjednik uprave kluba Hasan Gazibegović dok je OKI „Drina“ Sapna zastupao sekretar i menadžer kluba Ejub Mehmedović.

Potpisan Sporazum za rekonstrukciju lokalnog puta u naselju Selimovići

Protekle sedmice u kabinetu općinskog načelnika potpisan je Sporazum o sufinansiranju projekta rekonstrukcije (asfaltiranja) lokalnog puta u mjesnoj zajednici Vitinica, naselje Selimovići. 
Sporazum je u ime općine Sapna potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime mjesne zajednice Vitinica predsjednik mjesne zajednice Nedžad Mahmutović.
Mjesna zajednica Vitinica u skladu sa obezbijeđenim sredstvima finansira projekat u iznosu od 11.900,00 KM a Općina Sapna će skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu općine Sapna za 2018. godinu obezbijediti ostatak neophodnih sredstava za realizaciju ovog projekta.
Radi se o rekonstrukciji i asfaltiranju dvije dionice lokalnog puta u naselju Selimovići dužine 275 metara čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi oko 30.000,00 KM.

Predstavnici Srpskog građanskog vijeća posjetili Općinu Sapna

Predstavnici udruženja građana Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u Tuzlanskom kantonu na čelu sa predsjednikom udruženja Zoranom Jovanovićem posjetili su Općinu Sapna gdje su sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem razgovarali o unaprijeđenju položaja povratnika srpske nacionalnosti na prostorima općine Sapna.
Predstavnici SGV istakli su izuzetno dobre međunacionalne odnose na ovim prostorima, kao i pohvale na račun bezbjednosnog stanja srpske povratničke populacije.
Na sastanku se razgovaralo i o projektima i planovima koje povratnici imaju namjeru realizovati u narednom periodu naročito u poboljšanju putnih komunikacija u povratničkim mjestima. Zatražena je pomoć i podrška općine u realizaciji ovih planova a načelnik Mahmutović je istakao da će Općina Sapna u granicama svojih mogućnosti podržati svaki projekat za koji građani iskažu interes.