Main menu

U Sarajevu je protekle sedmice potpisan Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodnog sistema (vodozahvata) za naselja Vitinica i Goduš. 
Vrijednost projekta iznosi 244.810,69 KM a biće finansiran sredstvima Ureda za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede u iznosu od 171.367,48 KM i iz Budžeta općine Sapna u iznosu od 73.443,21 KM.
Ugovor su u ime Ureda za koordinaciju projekata (PCU) i Općine Sapna kao investitora, potpisali Halil Omanović, PCU direktor i Zudin Mahmutović, načelnik općine Sapna a u ime izvođača radova Hajrudin Imširović, direktor preduzeća Izgradnja d.o.o. Teočak.
Ovo je drugi od tri projekta koji su ugovoreni sa Uredom za koordinaciju projekata a koji se realizuju na prostoru općine Sapna.
Prethodno je realizovan projekat „Izgradnje kanalizacionog kolektora sanitarno-fekalnih voda u naselju Podgajnica, Općina Sapna" a tokom godine očekuje se realizacija i trećeg ugovorenog projekta „Sanacija seoskog - lokalnog puta Ravne gore - Kobilići“.