Main menu

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović, za ponedjeljak 19.02.2018. godine u 10,00 sati, zakazao je 10. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Sapna.
Na dnevnom redu će se naći 16 tačaka među kojima su razmatranje Prijedloga Odluka o zastarjelim obavezama, zastarjelim potraživanjima i isknjižavanju osnovnih sredstava, te Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine, Prijedlog Odluke o odloženom plaćanju priključka na Općinski vodovod i Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Mjesnog ureda Rastošnica.
Općinsko vijeće će razmatrati i Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava iz oblasti sporta i društvenih djelatnosti, te Prijedlog Plana rada Općinske izborne komisije Sapna.
Vijećnici će razmatrati i Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u općini Sapna za 2017. godinu, Informaciju o planu proljetne sjetve i Informaciju o mjerama zaštite od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Tokom sjednice biće održana i Javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona predškolskom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona