Main menu

Na današnjoj 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Sapna, vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli općinskih priznanja koja će povodom 20. godišnjice osnivanja Općine Sapna biti dodijeljena najzaslužnijim pojedincima i privrednim subjektima. 
Usvojene su Odluke o otpisu zastarjelih obaveza i potraživanja te o isknjižavanju osnovnih sredstava. Radi se obavezama i potraživanjima koja većinom datiraju iz perioda od prije 20 i više godina i koja se kao takva po zakonima koji regulišu tu oblast, smatraju zastarjelim a u skladu sa nalazom neovisnog revizorskog tima, moraju se rasknjižiti, odnosno otpisati.
Vijećnici su utvrdili visinu prosječne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine te donijeli Odluku o odloženom plaćanju priključka na Općinski vodovod prema kojoj će budući korisnici vodovoda taksu za priključak moći platiti u ratama.
Zbog nepostojanja Zakonom propisanih tehničkih uslova za normalno funkcionisanje ali i veoma malog broja do sada pruženih usluga, jednoglasno je donesena Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Mjesnog ureda Rastošnica. Također, vijećnici su usvojili Pravilnik o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava iz oblasti sporta i društvenih djelatnosti i Plan rada Općinske izborne komisije Sapna.
Jednoglasno je usvojen Izvještaj o rješavanju predmeta upravnog postupka u općini Sapna za 2017. godinu, kao i Informacija o planu proljetne sjetve te Informacija o mjerama zaštite od minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojnih sredstava.
Tokom sjednice održana je i Javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona na koje vijećnici nisu imali primjedbi, prijedloga i sugestija.
Klub vijećnika SDA, pokrenuo je inicijativu za utvrđivanje vlasništva i mogućnosti rušenja devastiranih i napuštenih objekata na području općine Sapna koji su prijetnja sigurnosti građana. Radi se o jednom urušenom objektu u MZ Nezuk, te dva ruševna objekta u centralnom dijelu općine.