Main menu

Svim građanima Bosne i Hercegovine, a posebno građanima općine Sapna i svima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju domovinu čestitamo 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Sapna Fedahija Ahmetović s.r. 
Općinski načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović  s.r.