Main menu

U skladu sa članom 3. Memoranduma o saradnji za realizaciju projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta – BiH na putu ka EU“ i nadležnostima u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović, jučer je sa četiri profesora razredne nastave, potpisao ugovore o privremenim i povremenim poslovima za odgajatelje djece koja su u godini prije polaska u školu. 
Program predškolskog odgoja i obrazovanja će trajati ukupno 150 sati, počev od 02. aprila do 12. juna 2018. godine.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i direkotor JU OŠ „Sapna“ Mujo Salihović koji je istakao da je za predškolski odgoj i obrazovanje upisano ukupno 65 učenika, od čega u centralnoj školi 19 učenika, PŠ u Nezuku 14 učenika, zatim u PŠ Vitinica 13, PŠ Sapna 11, PŠ Međeđa 6 i u PŠ Goduš 2 učenika.