Main menu

Predstavnici udruženja građana Srpsko građansko vijeće - Pokret za ravnopravnost u Tuzlanskom kantonu na čelu sa predsjednikom udruženja Zoranom Jovanovićem posjetili su Općinu Sapna gdje su sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem razgovarali o unaprijeđenju položaja povratnika srpske nacionalnosti na prostorima općine Sapna.
Predstavnici SGV istakli su izuzetno dobre međunacionalne odnose na ovim prostorima, kao i pohvale na račun bezbjednosnog stanja srpske povratničke populacije.
Na sastanku se razgovaralo i o projektima i planovima koje povratnici imaju namjeru realizovati u narednom periodu naročito u poboljšanju putnih komunikacija u povratničkim mjestima. Zatražena je pomoć i podrška općine u realizaciji ovih planova a načelnik Mahmutović je istakao da će Općina Sapna u granicama svojih mogućnosti podržati svaki projekat za koji građani iskažu interes.