Main menu

Jučer su počeli radovi na rekonstrukciji i proširenju lokalnog puta Sapna - Vitinica, dionica od naselja Džakić do naselja Han, u dužini od oko 600 metara.
Radove čija ugovorena vrijednost iznosi 60.370,77 KM izvodi Izgradnja iz Teočaka a rok za završetak radova je 30 dana.
Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su u skaldu sa Sporazumom o saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fonda za povratak i Općine Sapna, koji je potpisan tokom prošle godine.