Main menu

Jučer je u kabinetu načelnika općine Sapna potpisan ugovor za izgradnju kulturno sportskog rekreacionog centra u Sapni. 
Ugovor je u ime Općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime izvođača radova Hajrudin Imširović, direktor preduzeća Izgradnja d.o.o. Teočak.
Vrijednost projekta iznosi 323.491,90 KM a finansiraće se sredstvima Turske ambasade u BiH u iznosu od 200.000,00 KM, dok će ostatak biti obezbijeđen iz Budžeta općine Sapna.
Realizacijom ovog projekta, popularni Johak će dobiti potpuno novi izgled a MZ Sapna će konačno dobiti prostorije za rad, kao i adekvatan prostor za organizovanje kolturno-zabavnih sadržaja ali i jedan od najmodernijih sportsko-rekreacionih terena.
Rok za završetak radova je 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.
Istovremeno, potpisan je i ugovor o pružanju usluga vršenja nadzora na projektu izgradnje kulturno sportskog rekreacionog centra u Sapni.
Nadzor nad izvođenjem ovih radova vršit će MODUS-ING d.o.o. Tuzla a ukupna vrijednost usluga nadzora iznosi 4.580,00 KM.