Main menu

Prostiranjem asfaltne podloge danas su završeni radovi na rekonstrukciji i proširenju lokalnog puta Sapna - Vitinica, dionica od naselja Džakić do naselja Han, u dužini od oko 600 metara.
Radove čija je vrijednost 60.370,77 KM izvršila je Izgradnja d.o.o. Teočak a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su u skaldu sa Sporazumom o saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fonda za povratak i Općine Sapna.