Main menu

U skladu sa Programom izgradnje infrastrukturnih, poljoprivrednih, privrednih i društvenih objekata povratnika Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica te Programom rada Općine Sapna u dijelu koji se odnosi na sanaciju i izgradnju lokalne infrastrukture, danas je potpisan ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalnog puta Nezuk – Dugi Dio, I - faza. 
Vrijednost Ugovora iznosi 178.978,70 KM a finansiraće se sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 170.029,76 KM i iz budžeta Općine Sapna u iznosu od 8.948,93 KM.
Ugovor su u ime Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Općine Sapna, kao investitora, potpisali Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica u Vladi Federacije BiH i Zudin Mahmutović, načelnik općine Sapna a u ime izvođača radova Hajrudin Imširović, direktor preduzeća Izgradnja d.o.o. Teočak.
Radi se o dijelu lokalnog puta Nezuk – Dugi Dio čija je dužina 1.000 metara, odnosno dionica puta iz Nezuka prema Dugom Dijelu do entitetske linije.