Main menu

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma i prihvaćene ponude izvođača, danas je u kabinetu općinskog načelnika zaključen ugovor o izvođenju radova na održavanju gradskog stadiona.
Ugovor je u ime općine Sapna potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te Samir Smajlović direktor Javnog komunalnog preduzeća „Sapna“ d.o.o. Sapna u ime izvođača radova.
Ugovorena cijena iznosi 7.017,42 KM a održavanje gradskog stadiona će biti vršeno do kraja 2018. godine po ukazanim potrebama.