Main menu

U skladu sa nedavno potpisanim ugovorom o izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji lokalnog puta Nezuk - Dugi Dio (I - faza), predstavnici Općine Sapna na čelu sa općinskim načelnikom Zudinom Mahmutovićem, predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i preduzeća Izgradnja d.o.o. Teočak izvršili su obilazak ugovorene trase puta, čime je zvanično izvršeno uvođenje izvođača u posao.
Radi se o dijelu lokalnog puta u dužini od oko 1.000 metara, dionica od Nezuka prema Dugom Dijelu do entitetske linije, na kojoj će biti izvršena potpuna sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje. Ostatak puta od entitetske linije do Dugog Dijela, također će biti saniran, odnosno presut tucaonikom i uvaljan. Završetkom ovog projekta povratnici iz nekoliko zvorničkih mjesnih zajednica dobiće mnogo kraću i bržu komunikaciju sa općinom Sapna.
Vrijednost radova iznosi 178.978,70 KM a finansiraće se sredstvima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i iz budžeta općine Sapna. Rok za završetak radova je 30 dana.