Main menu

U ponedjeljak su počeli radovi na toplifikaciji zgrade centralne osnovne škole u Sapni.
Posredstvom Vlade Tuzlanskog kantona, projekat pod nazivom „Inovativnim umom do pametnih škola (Pametne škole)“, implementira se putem Centra za razvoj i podršku (CRP) Tuzla a finansira ga INTERREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora 2014 - 2020.
Realizaciom ovog projekta ostvariće se značajne uštede u toplifikaciji objekata a centralna osnovna škola će poprimiti mnogo ljepši izgled.
Radove čija vrijednost iznosi oko 120.000,00 KM izvodi građevinsko preduzeće Rasimgradnja iz Gradačca.
Također, u toku su pripremne radnje za realizaciju još dva projekta u OŠ Sapna. Putem organizacije Worl Vision BiH obezbijeđena su sredstva za sanaciju krova fiskulturne sale OŠ Sapna a Vlada Tuzlanskog kantona je obezbijedila sredstva za sanaciju potpornih zidova oko zgrade škole i sanaciju tribina na sportskom poligonu OŠ Sapna.