Main menu

Jučer su počeli radovi na rekonstrukciji i sanaciji lokalnog puta u mjesnoj zajednici Sapna, naselje Gaj u dužini od 1.310 metara. 
Vrijednost ove investicije iznosi 186.478,30 KM a sredstva u iznosu od 146.478,30 KM, obezbiieđena su iz budžeta TK-a, odnosno Direkcije cesta Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK-a uz posredovanje JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj, dok su sredstva u iznosu od 40.000,00 KM obezbijeđena ličnim učešćem građana.
Realizaciom ovog projekta, mještani naselja Gaj konačno će na adekvatan način riješiti problem putne komunikacije i sa središtem općine biti povezani kvalitetnim asfaltnim putem.
Radove na ovom projektu izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak.