Main menu

U Sapni su u toku radovi na izgradnji kulturno sportskog i rekreacionog centra. 
Radove na ovom projektu, čija je vrijednost 323.491,90 KM, kao podizvođač izvodi preduzeće Građa promet Delić d.o.o, Sapna a projekat se finasira sredstvima Turske ambasade u BiH u iznosu od 200.000,00 KM dok je ostatak sredstava obezbijeđen iz budžeta općine Sapna.
Realizacijom ovog projekta, popularni Johak će dobiti potpuno novi izgled a MZ Sapna će konačno dobiti prostorije za rad, kao i adekvatan prostor za organizovanje kolturno-zabavnih sadržaja ali i jedan od najmodernijih sportsko-rekreacionih terena.
Rok za završetak radova je 6 mjeseci.