Main menu

Općinski načelnik Zudin Mahmutović upriličio je potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije JU OŠ „Sapna“ i JU MSŠ Sapna koji su zadovoljili uslove ranije raspisanog konkursa.
Stipendije čija visina na godišnjem nivou iznosi 800,00 KM, a koje će biti raspoređene na 10 jednakih mjesečnih rata, dodijeljene su za 10 studenata i 2 učenika generacije JU OŠ Sapna i JU MSŠ Sapna.