Main menu

Jučer je održana 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Sapna na kojoj je doneseno niz važnih odluka koje se odnose na nastavak rekonstrukcije i sanacije regionalnog puta R456 Sapna - Priboj, izgradnju zgrade za neprofitno-socijalno stanovanje koja će biti izgrađena u okviru projekta CEB II, te odluka koja se tiče novoizgrađenog objekta sportske dvorane.
Vijećnici su usvojili i Odluku o izvršenju budžeta općine Sapna za period 01.01. - 30.06.2018. godine kao i Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Sapna“ d.o.o Sapna za 2017. godinu, te Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2017. godinu.
Usvojene su i Informacije o dokumentu Okvirnog budžeta općine Sapna za period od 2019. - 2021. godine, socijalnom statusu korisnika boračko-invalidske zaštite za 2017. godinu i Informacija o stanju zaštite od požara.