Main menu

U Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona jučer su potpisani ugovori sa građevinskim kompanijama o izvođenju radova na regionalnim cestama u Tuzlanskom kantonu.
Od ukupno 10.335.998,00 KM, koliko je u ovoj fazi izdvojeno za rekonstrukciju regionalnih cesta na prostoru Tuzlanskog kantona, za ugovore koji se odnose na rekonstrukciju regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna izdvojeno je više od 3.600.000,00 KM.
Poslove rekonstrukcije saobraćajnice i izgradnje mostova dobila su dva preduzeća. Radove na rekonstrukciji jednog dijela kolovoza regionalne ceste R-456 i izgradnji mosta preko rijeke Janje sa pristupnim saobraćajnicama, izvodiće građevinsko preduzeće d.o.o. Papilon Čelić – Koraj, dok će radove na rekonstrukciji preostalog dijela regionalne ceste R-456 Priboj - Sapna u dužini od 2.819 metara i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnica, izvoditi preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak.
Rok za završetak svih radova iznosi 2 mjeseca o dana uvođenja izvođača u posao. Potpisivanjem ovih ugovora, kompletna dionica regionalnog puta R-456 Priboj – Sapna biće rekonstruisana i u potpunosti asfaltirana.