Main menu

Nakon prošlogodišnjeg potpisivanja Sporazuma za provedbu projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - CEB II", Općina Sapna je obavila gotovo sve neophodne radnje za početak realizacije izgradnje stambeno-poslovnog objekta u svrhu trajnog zbrinjavanja raseljenih i osoba u stanju socijalne potrebe koji nemaju rješeno stambeno pitanje. 
Obezbijeđena je građevinska parcela sa uređenim vlasničkim, odnosno imovinsko-pravnim odnosima, urađen je Glavni projekat nad kojim je provedena reviziona procedura, izdata urbanistička saglasnost a ovih dana se očekuje i izdavanje građevinske dozvole nakon čega će uslijediti raspisivanje javnog poziva za odabir izvođača radova.
Radi se o izgradnji stambeno-poslovnog objekta od 18 stanova i 150 kvadratnih metara poslovnog prostora, čija vrijednost iznosi više od milion konvertibilnih maraka.
Proteklog mjeseca Općina Sapna je sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica potpisala novi Sporazum o saradnji na provođenju potprojekta BiH6 – Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, kojim su definisane nadležnosti za izgradnju novog stambenog objekta na prostoru općine Sapna sa 9 stambenih jedinica u višestambenoj zgradi.
Općina Sapna je nakon postupka javne nabavke, već izvršila odabir pružaoca usluga projektovanja nakon čega će uslijediti dalji pripremni radovi neophodni za početak gradnje.
Očekuje se da će tokom iduće godine oba ova stambena objekta biti završena i stavljena u funkciju.