Main menu

Danas su počeli radovi na rekonstrukciji preostalog dijela regionalnog puta R-456 Priboj – Sapna čija dužina iznosi nešto veše od 3,5 kilometra, te izgradnji mosta preko rijeke Janje sa pristupnim saobraćajnicama i mosta preko rijeke Rastošnice.
Poslove rekonstrukcije saobraćanice i izgradnji mostova izvode dva preduzeća. Radove na rekonstrukciji jednog dijela kolovoza regionalne ceste R-456 u dužini od oko 700 metara iz pravca Rastošnice prema Godušu te izgradnji mosta preko rijeke Janje sa pristupnim saobraćajnicama izvodi građevinsko preduzeće d.o.o. Papilon Čelić – Koraj, dok radove na rekonstrukciji preostalog dijela regionalne ceste R-456 Priboj – Sapna u dužini od 2.819 metara i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnica izvodi preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak.
Sredstva za konačni završetak ovog milionskog projekta, u iznosu većem od 3.600.000,00 KM obezbijeđena su iz sredstava Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.
Završetkom radova na ovim dionicama kompletan regionalni puta R-456 Priboj – Sapna biće rekonstruisan i u potpunosti asfaltiran.