Main menu

Ovih dana počeli su radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Sapna – Međeđa, dionica puta od Kobilića do Ravnih gora. 
U prvoj fazi vrši se sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela puta na lokalitetu Ravne gore. Radove izvodi građevinsko preduzeće Izgradnja d.o.o. Teočak a vrijednost ugovorenih radova iznosi 51.364,29 KM.
Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Do kraja godine očekuje se potpisivanje ugovora za izvođenje radova na preostalom dijelu ovog puta za što su u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju između Općine Sapna i Ureda za koordinaciju projekata (PCU), već obezbijeđena sredstva u iznosu od oko 300.000,00 KM.