Main menu

Općinski načelnik Zudin Mahmutović posjetio je gradilište na lokalitetu „Johak“ u MZ Sapna kako bi se uvjerio u dinamiku radova na izgradnji kulturno-sportskog i rekreacionog centra. 
Radovi na ovom objektu, koje kao podizvođač izvodi sapanjsko preduzeće „Građa promet Delić“ d.o.o. Sapna napreduju planiranom dinamikom.
Radi se o projektu čija je vrijednost 323.491,90 KM a čijom će realizacijom popularni „Johak“ dobiti potpuno novi izgled dok će MZ Sapna konačno dobiti prostorije za rad, kao i adekvatan prostor za organizovanje kulturno-zabavnih sadržaja te jedan od najmodernijih sportsko-rekreacionih terena.