Main menu

Direktor JKP Sapna Samir Smajlović na jučerašnjem sastanku upoznao je općinskog načelnika Zudina Mahmutovića sa ishodom projekta koji je kandidovan prema Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. 
Radi se o projektu „Upravljanje otpadom na području općine Sapna“ koji je Vlada TK-a, odnosno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice podržalo sredstvima u iznosu od 21.489,00 KM.
Odobrena sredstva su velika finansijska injekcija za JKP Sapna uz pomoć kojih će ovo preduzeće sigurno poboljšati kvalitet pružanja usluga građanima općine Sapna i unaprijediti našu životnu okolinu.