Main menu

Nakon okončanja postupka javne nabavke, danas je u kabinetu načelnika općine Sapna potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela mosta na rijeci Rožanjka u MZ Goduš.
Ugovor je u ime općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović a u ime izvođača radova Ramo Hamidović, direktor preduzeća Lugovi kop d.o.o. Živinice.
Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 9.670,56 KM a sredstava za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Direkcije regionalnih cesta TK-a.
Rok za izvršenje radova iznosi 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.