Main menu

Jučer su počeli radovi na rekonstrukciji dijela oštećenog mosta na rijeci Rožanjki u MZ Goduš.
Radove čija vrijednost iznosi iznosi 9.670,56 KM izvodi građevinsko preduzeće Lugovi kop d.o.o. Živinice a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.
Radi se o mostu na putnoj komunikaciji koja spaja naselje Plan sa ostatkom MZ Goduš i koja je jedina putna komunikacija za ovo naselje.
Rok za izvršenje radova iznosi 30 dana.