Main menu

U MZ Žuje-Šarci u toku su radovi na realizaciji još jednog projekta kojeg je Općina Sapna kandidovala prema višim nivoima vlasti. 
Radi se o projektu izgradnje kanalizacionog kolektora na dionici od benzinske pumpe u Sapni do naselja Šarci u ukupnoj dužini od 2.545 metara, čijom će realizacijom mještani MZ Žuje-Šarci konačno riješiti dugogodišnji problem odvodnje otpadnih voda.
Ukupna vrijednost projekta sa PDV-om iznosi 243.460,13 KM a sredstva su obezbijeđena iz budžeta Tuzlanskog kantona, odnosno iz Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini koji realizuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona.
Radove izvodi ŠF Inženjering d.o.o. Tuzla.