Main menu

Na poziv mještana vitiničkog naselja Marnići, općinski načelnik Zudin Mahmutović danas je posjetio ovu podružnicu kako bi se uvjerio u tok akcije na proširenju lokalnog puta koju su pokrenuli mještani ovog naselja. 
Nakon što su riješili imovinsko-pravne odnose, mještani Marnića pokrenuli su akciju proširenja puta za koju su dobrovoljnim prilozima obezbijedili sredstva za zemljane radove, sanaciju bankina i izgradnju armirano-betonskih pozida na kritičnim mjestima i krivinama te na taj način riješili problem saobraćanja većih teretnih vozila a posebno vozila Javnog komunalnog preduzeća Sapna koja saobraćaju ovim dijelom prilikom odvoza komunalnog otpada i zimskog održavanja puteva.
Kao i svaku akciju do sada koju pokrenu građani i za čiju realizaciju prikupe lična novčana sredstva a koja za cilj ima poboljšanje uslova života, Općina Sapna će svojim sredstvima podržati realizaciju i ovog projekta tako što će asfaltirati sva novoizgrađena proširenja.
PRILOG: video