Main menu

Na jučer održanoj 41. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01. januar 2018. - 31. decembar 2018. godine, kojom se vrši raspodjela novonastalih prihoda koji nisu planirani u 2018. godini a koji su nastali kao rezultat izmjene zakonskih odredbi o akcizama za naftu i naftne derivate.
Odlukom o raspodjela navedenih prihoda u ukupnom iznosu od 2.185.544,55 KM, za rekonstrukciju ceste R-456 Priboj - Sapna odobrena su sredstva u iznosu od 825.544,55 KM.
Radi se o dijelu regionalnog puta R-456 Sapna - Priboj, dionica od Nezučkog puta do centralnog dijela općine Sapna u dužini od oko 1.200 metara na kojoj će se izvršiti rekonstrukcija kolovoza i izgradnja pješačke staze.
Realizacijom ovog projekta u velikoj mjeri poboljšaće se sigurnost učesnika u saobraćaju a posebno učenika koji ovu dionicu puta svakodnevno koriste za dolazak u školu.
Raspisivanje javnog poziva za odabir izvođača radova očekuje se već iduće sedmice.