Main menu

Nakon okončanja postupka javne nabavke, u kabinetu načelnika općine Sapna, potpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji eksploatacionog bunara EBS-1 na lokalitetu Skenderuša. Ugovor je u ime općine Sapna kao investitora potpisao općinski načelnik Zudin Mahmutović te u ime izvođača radova Edin Halilović, direktor preduzeća BH Bušenje d.o.o. Tuzla. Radi se o nastavku projekta na obezbjeđivanju dodatnih količina pitke vode za građane općine Sapna. Prethodno su na ovom lokalitetu izvršena hidrogeološka istraživanja, gdje su na dubini od 162 metra pronađene veće količine vode za koju se daljom analizom utvrdilo da zadovoljava sve parametre kvalitetne pitke vode a ispitivanjem kapaciteta izvorišta ustanovljena je ekonomska isplativost izgradnje eksploatacionog bunara te urađena projektno-tehnička dokumentacija. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 143.117,50 KM a sredstva su obezbijeđena putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odnosno iz sredstava vodnih naknada. Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Vezani tekst: http://opcinasapna.ba/v4/vijesti/1160-iz-busotine-u-sapni-potekla-voda