Main menu

Nakon provedenog postupka javne nabavke, u srijedu je u kabinetu općinskog načelnika potpisan Ugovor o rekonstrukciji dijela lokalnog puta u MZ Žuje-Šarci. 
Ugovor je u ime Općine Sapna, kao investitora, potpisao načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te Hajrudin Imširović, direktor d.o.o. Izgradnja Teočak, u ime izvođača radova.
Ukupna vrijednost radova sa PDV-om iznosi 43.992,59 KM a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
Rok za izvođenje radova iznosi 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.