Main menu

 

U cilju sagledavanja dosadašnje saradnje i postignutih rezultata u godini koja je na izmaku, te razgovora o aktivnostima za narednu godinu, općinski načelnik Zudin Mahmutović upriličio je tokom ove sedmice prijeme za predstavnike Islamske zajednice Zvornik, predstavnike političkih subjekata i javnih institucija sa prostora općine Sapna te sapanjskih privrednika.
Ovakvi, sada već tradicionalni prijemi, koje općinski načelnik organizuje krajem svake kalendarske godine, prilika su da se u opuštenoj atmosferi razgovara o svim pitanjima koji su od interesa za određene kategorije i stanovništvo općine u cjelini, te predlože ili najave planovi daljih aktivnosti kako lolalne vlasti tako i drugih interesnih grupa a sve u cilju unaprijeđenja lokalne zajednice i društva u njoj.