Main menu

Svim građanima Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu, a posebno građanima općine Sapna želimo sretnu i uspješnu nastupajuću 2019. godinu.

     Predsjedavajući                                                                                                                                                                 Općinski načelnik
    Općinskog vijeća                                                                                                                                                              Zudin Mahmutović s.r  
Fedahija Ahmetović s.r.